aktualności

24.03.2016Najserdeczniejsze życzenia wielkanocne
Życzymy wszystkim aby Wielkanoc ogarnęła Was szczególną tradycją i nowymi szczęśliwymi przeżyciami, ale przede wszystkim by Wielkanoc
umocniła Waszą wiarę, podniosła na duchu i napełniła Wasze serca radością.
Zespół nauczyciele.mom.pl