aktualności

14.11.2007Minister Edukacji Narodowej Ryszard Legutko kończy swoją działalność...
A oto treść listu odchodzącego ministra:

Nauczyciele, Pedagodzy, Wychowawcy, Pracownicy Oświaty
Szanowni Państwo

Kończąc moją działalność jako Minister Edukacji Narodowej, pragnę podziękować Państwu za dotychczasową pracę na rzecz polskiego systemu oświaty.
Ministerstwu Edukacji Narodowej udało się w ostatnim czasie podjąć inicjatywy, które bądź zrealizowaliśmy, bądź zapoczątkowaliśmy. Można do nich zaliczyć m. in.: zainicjowanie pakietu działań na rzecz uczniów szczególnie uzdolnionych, starania w kierunku unowocześnienia szkolnictwa zawodowego, opracowanie nowej formuły matury ustnej, prace nad zmianą form konstruowania budżetu - na rzecz "budżetu zadaniowego", wytyczenie priorytetów dotyczących wykorzystania funduszy strukturalnych, otwieranie systemu na szkolnictwo alternatywne (edukacja zróżnicowana, edukacja domowa), wznowienie prac nad podstawami programowymi czy projekty dotyczące edukacji patriotycznej.

Wspólną intencją kierującą naszymi działaniami była troska o dobre kształcenie i wychowanie młodzieży, tak istotne dla przyszłości narodu i kraju. Dziękuję Państwu za zaangażowanie oraz życzę sukcesów w życiu zawodowym i osobistym.

MINISTER EDUKACJI NARODOWEJ
Ryszard Legutko

Źródło: www.men.gov.pl