E-mail

W celu usprawnienia funkcjonowania naszego serwisu wprowadzamy następujące zasady przesyłania materiałów do publikacji drogą elektroniczną. Każda osoba publikująca powinna zastosować się do poniższych wytycznych:
  1. Każdy list e-mail zawierający załączony rozwiązany zestaw pytań należy wysłać jako wiadomość o wysokim priorytecie.
  2. Listy e-mail kierujemy na adres: info@nauczyciele.mom.pl.
  3. W każdym liście e-mail należy zaznaczyć opcję żądaj potwierdzenia przeczytania.
  4. Załącznik winien posiadać odpowiednią nazwę, charakterystyczną dla danej publikacji, np.: tytuł + imię i nazwisko autora.
  5. Tak przygotowana wiadomość e-mail może zostać wysłana.


Po odebraniu tak sporządzonego listu e-mail do osoby publikującej zostanie odesłane potwierdzenie przeczytania nadesłanych materiałów do publikacji. Jeżeli potwierdzenie nie dotrze do 4 dni od daty jego wysłania należy:
a) powtórnie przesłać list e-mail z materiałami do publikacji na wskazany powyżej adres;
b) skontaktować się z Administratorem używając formularza w dziale kontakt.