kontakt / gabinety

Gabinet logopedyczno-pedagogiczny prowadzony przez filologa-logopedę
mgr Beatę Wiczyńsk±
ul. Ko¶cielna 4
34-400 Nowy Targ
gabinety@nauczyciele.mom.pl
NIP: 7351826278

Jeżeli chc± Państwo dokonać zapisu na wizytę przez internet możecie tego dokonać wypełniaj±c formularz obok. Swoje pytania i w±tpliwo¶ci możecie Państwo przesyłać również korzystaj±c z ww. formularza poczty elektronicznej.

Terminy wizyt – ustalane s± indywidualnie według potrzeb pacjentów po wcze¶niejszej rejestracji telefonicznej dzwoni±c pod numer:
+48 606 100-430


kontakt / publikacje

Wszystkie pytania dotycz±ce publikowania w serwisie prosimy kierować pod adres poczty elektronicznej: info@nauczyciele.mom.pl.

Poniższy adres służy do przesyłania o¶wiadczeń dotycz±cych danych osobowych autorów publikacji, oraz ich tekstów (w postaci wydruku, na dyskietkach lub płytach CD) w postaci listu tradycyjnego (zwykłego, nie poleconego):
nauczyciele.mom.pl
Beata Wiczyńska
ul. Augustyna Suskiego 12/29
34-400 Nowy Targ
tel. +48 602 661-633
NIP: 7351826278
Osoby, które wyraziły chęć otrzymania pisemnego za¶wiadczenia o dokonanej publikacji w naszym serwisie, powinny dokonać wpłaty w kwocie 15 zł na poniższy rachunek:
nauczyciele.mom.pl
Beata Wiczyńska
ul. Augustyna Suskiego 12/29
34-400 Nowy Targ
BRE WBE/oddział ŁódĽ
Numer: 81 1140 2004 0000 3602 7429 4823
Druk do przelewu można pobrać tutaj. W tytule przelewu należy podać Imię i Nazwisko oraz tytuł publikacji, której ma dotyczyć za¶wiadczenie.

Jeżeli masz jakie¶ uwagi do naszego serwisu możesz je zgłosić korzystaj±c z formularza zgłoszeniowego znajduj±cego się na tej stronie.

napisz do nas

Imię i nazwisko:*

Odbiorca:
Adres e-mail:*

Temat:

Tre¶ć:*