publikacje

Działy

Aplikacje edukacyjne

W dziale tym dostępne są publikacje w postaci programów dedykowanych dla komputerów klasy PC oraz telefonów komórkowych (np. aplikacje JAVA) ze wszystkich zakresów tematycznych.
8publikacji

Publikacje multimedialne (programy, prezentacje)

W dziale tym dostępne są publikacje multimedialne (np. prezentacje wykonane w programie Power Point) ze wszystkich zakresów tematycznych.
28publikacji

Publikacje o tematyce przyrodniczej

W dziale tym dostępne są publikacje przyrodniczej obejmujące takie przedmioty jak: geografia, biologia, przyroda.
32publikacji

Publikacje o tematyce ścisłej

W dziale tym dostępne są publikacje ścisłe obejmujące takie przedmioty jak: matematyka, chemia, fizyka, technika, informatyka.
21publikacji

Publikacje o tematyce humanistycznej

W dziale tym dostępne są publikacje humanistyczne obejmujące takie przedmioty jak: język polski, historia, języki obce.
80publikacji

Publikacja o tematyce sportu i rekreacji

W dziale tym dostępne są publikacje o tematyce sportu i rekreacji.
27publikacji

Publikacje materiałów do wykorzystania w trakcie lekcji

W dziale tym dostępne są publikacje materiałów, które nauczyciel może wykorzystać podczas prowadzenia lekcji (np. konspekty).
176publikacji

Publikacje o tematyce awansu zawodowego

W dziale tym dostępne są publikacje związane z awansem zawodowym nauczyciela.
25publikacji

Pozostałe publikacje

W dziale tym dostępne są pozostałe publikacje za zakresy funkcjonowania szkoły.
144publikacji

Dokumentacja szkolna

W dziale tym dostępne są publikacje materiałów, które nauczyciel może wykorzystać podczas prowadzenia dokumentacji szkolnej (np. semestralne zestawienia ocen, frekwencji, uzasadnienia ocen).
3publikacji