publikuj / krok 1 z 4

Witaj Nauczycielu!
Jeżeli jeste¶ zainteresowany opublikowaniem opracowanych przez siebie materiałów zapoznaj się z poniższymi zasadami, które pozwol± Ci publikować w serwisie nauczyciele.mom.pl. Aby tekst publikacji mógł być zamieszczony w naszym serwisie musz± zostać spełnione następuj±ce warunki:

 1. Osoba publikuj±ca powinna przeprowadzić proces publikacyjny składaj±cy się z czterech kroków.
 2. W kroku nr 1 należy zapoznać sie z ogólnymi wytycznymi serwisu nauczyciele.mom.pl.
 3. Przechodzimy do kroku nr 2 poprzez kliknięcie na zielony przycisk "Następny krok" znajduj±cy się w prawym dolnym rogu strony.
 4. W kroku nr 2 należy zapoznać się z regulaminem i zaakceptować go.
 5. Po akceptacji znajdziemy się w formularzu, który należy wypełnić (obowi±zkowo pola z gwiazdk±) a następnie zatwierdzić klikaj±c na przycisk "Wy¶lij".
 6. Po wykonaniu powyższych czynno¶ci w nowo otwartym oknie klikamy na czerwony przycisk "WYDRUKUJ O¦WIADCZENIE". Po jego wydrukowaniu sprawdzamy poprawno¶ć zawartych w nim danych i podpisujemy się w wyznaczonym miejscu. Kolejnym krokiem jest odesłanie go listem tradycyjnym (zwykłym, nie poleconym) na adres do korespondencji. UWAGA - o¶wiadczenia wypełniamy wył±cznie w formie cyfrowej + własnoręczny podpis.
 7. O¶wiadczenie wypełnione odręczenie na nieautoryzowanych przez nas drukach nie będ± brane pod uwagę, za¶ przesłane materiały do publikacji nie trafi± na stronę.
 8. W serwisie nauczyciele.mom.pl swoje publikacje mog± zamieszczać zarówno nauczyciele jak i pozostali pracownicy o¶wiaty (np. pracownicy przedszkoli).
 9. Przygotowany przez siebie (lub kilku autorów) tekst publikacji należy przesłać zgodnie z wytycznymi regulaminu e-mailem na adres: info@nauczyciele.mom.pl
 10. Dostarczone teksty zostan± opublikowane w ci±gu 7 dni robocznych od dnia otrzymania podpisanego przez autora(ów) o¶wiadczenia i uiszczenia opłaty (w przypadku wyrażenia chęci otzymania za¶wiadczenia).
 11. Jeżeli autor wyraża chęć otrzymania pisemnego za¶wiadczenia o dokonanej publikacji w naszym serwisie, winien jest ui¶cić opłatę w kwocie 15 zł, zgodnie z wytycznymi zawartymi w regulaminie.