aktualności

31.08.2014List prezesa ZNP z okazji rozpoczęcia Roku Szkolnego 2014/2015
Koleżanki, Koledzy! Przed nami nowy rok szkolny - czas wyzwań i realizacji planów. Po raz kolejny podejmiemy się niełatwego procesu kształcenia i wychowywania dzieci i młodzieży.

Spoczywa na nas nie tylko ogromna odpowiedzialność, towarzyszą nam również nadzieje, pokładane w edukacji przez rodziców i uczniów. Dlatego, aby zapewnić każdemu dziecku niezależnie od sytuacji materialnej jego rodziny, dostęp do bezpłatnej edukacji na wysokim poziomie, będziemy bronić publicznej oświaty, czyli szkół prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego.

Koleżanki i Koledzy!
Zachęcamy do zaangażowania się w działalność największego związku zawodowego w oświacie. W 2015 roku Związek Nauczycielstwa Polskiego będzie obchodził 110. rocznicę istnienia. To dla nas powód do dumy, ale i zobowiązanie, by zgromadzony przez te lata kapitał społeczny efektywnie wykorzystywać na rzecz poprawy jakości kształcenia oraz poprawy sytuacji pracowników oświaty. Dorobek ZNP pokazuje, że współdziałanie ma głęboki sens. Naszą grupę zawodową wyróżnia poczucie wspólnoty, a fakt, że potrafimy razem działać, przekłada się na stabilne warunki zatrudnienia w oświacie.

Polacy uważają, że działalność związków zawodowych jest potrzebna szczególnie w zakresie zachowania miejsc pracy i poprawy wynagrodzeń (CBOS, 2014). Dla ZNP celem w roku szkolnym 2014/2015 będą przede wszystkim miejsca pracy - tworzenie nowych i ochrona już istniejących - oraz wyższe płace w oświacie.

Drodzy Uczniowie i Rodzice!
Życzę Wam, aby spotkanie ze szkołą było dla Was inspirującą przygodą, pełną dobrych wrażeń. Mam nadzieję, że to właśnie w szkole znajdziecie wsparcie ze strony nauczycieli i specjalistów; spotkacie tam najlepszych powierników, mentorów, ludzi otwartych na współpracę. Prawdziwych przyjaciół, prawdziwych nauczycieli życia!

Koleżanki i Koledzy!
Życzę sukcesów i zadowolenia z pracy! Niech będzie ona dla Was pasją, którą będziecie mogli bez przeszkód realizować!

Wszystkim, którzy spotkają się w szkole 1 września 2014 roku, życzę dobrego roku szkolnego!

Sławomir Broniarz /-/
Prezes ZNP

Źródło (tekst): www.znp.edu.pl/