aktualności

13.01.2015Program Gumtree "Start do Kariery"
Jak zbudować most współpracy pomiędzy pracodawcami i absolwentami szkół technicznych, czyli program Gumtree "Start do Kariery".

Dzięki drugiej edycji programu Gumtree "Start do kariery", zarówno uczniowie, jak i nauczyciele mogą uzyskać praktyczną wiedzę dotyczącą zasad rządzących rynkiem pracy, rozwoju osobistego oraz planowania kariery zawodowej. Jest to pierwsze tego typu przedsięwzięcie Gumtree w Polsce, kierowane do uczniów
i absolwentów szkół zawodowych oraz techników.

Większość Polaków, mimo iż wykazuje się dużą mobilnością i elastycznością, postrzega swoją sytuację zawodową, jako efekt przypadku . Szczególnie trudne okazują się być warunki absolwentów szkół technicznych, którzy w trakcie edukacji mają mniej możliwości zapoznania się z zasadami pisania CV, składania aplikacji czy sprawnego poruszania się w gąszczu ofert. Możliwości wsparcia ich działań, zarówno na poziomie szkoły, jak i po jej ukończeniu są ograniczone, a nauczyciele zazwyczaj nie posiadają ani materiałów, ani dodatkowych środków, by odpowiednio przekazać najważniejsze informacje, na które rzadko znajduje się miejsce w programie nauczania. Dzięki inicjatywie Gumtree i drugiej edycji programu "Start do kariery", ta niekorzystna sytuacja ma szanse ulec zmianie.

Program "Start do Kariery" to cyklicznie realizowana akcja, której organizatorem jest firma Gumtree – właściciel serwisu bezpłatnych ogłoszeń Gumtree.pl. Honorowy patronat nad tymże projektem objęło Ministerstwo Edukacji Narodowej. Inicjatywa ma na celu aktywizację zawodową młodych ludzi poprzez dostarczenie im niezbędnej wiedzy merytorycznej oraz realnych narzędzi, pozwalających sprawnie wejść na rynek pracy. Kontynuacja Programu "Start do Kariery" ma za zadanie odpowiedzieć na potrzeby grup młodzieży, do tej pory często pomijanych przez organizatorów podobnych inicjatyw – uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz techników.

Najbliższa edycja programu zakłada stworzenie pod adresem

http://www.startdokariery.pl


unikatowej platformy edukacyjno-komunikacyjnej, która wystartuje już początkiem marca. Dedykowana jest ona uczniom, nauczycielom oraz pracodawcom techników i szkół zawodowych. Program ma za zadanie dostarczyć niezbędnych narzędzi, które pomogą młodym specjalistom dziedzin technicznych znaleźć wymarzoną pracę, zbudować poczucie dumy z posiadanego fachu oraz umożliwić komunikację najlepszych uczniów/absolwentów z przedsiębiorcami.

Koniec szkoły = koniec pomocy?
Wiele instytucji, zarówno publicznych, jak i prywatnych, stara się zaktywizować polski rynek pracy poszczególnych grup zawodowych. Jednak ich starania skupiają się częściej na osobach starszych, bądź mieszkańcach małych miejscowości. Absolwenci szkół technicznych i zawodowych do owych segmentów nie należą. Panuje przekonanie, iż osoby z wykształceniem zawodowym mają duże możliwości znalezienia zatrudnienia – nie do końca jest to jednak prawdą.

Sposobem na rozwiązanie tego problemu jest z pewnością wykorzystanie odpowiednich narzędzi przez ludzi, którzy na co dzień znajdują się najbliżej takich osób, a więc nauczycieli i pracowników szkół ponadgimnazjalnych. Do tej pory podobne materiały były bardzo ograniczone, co uniemożliwiało osiągnięcie konkretnych rezultatów. Dzięki inicjatywom takim jak "Start do kariery", drzwi do sukcesu stoją otworem.

Praktyczne wsparcie dla nauczycieli i absolwentów
Program Gumtree jest skierowany przede wszystkim do pracowników placówek oświatowych, które zajmują się kształceniem młodzieży w dziedzinach technicznych. Jego głównym zadaniem jest zapewnienie placówkom najlepszych materiałów edukacyjnych, wskazówek i scenariuszy zajęć, dzięki którym uczniowie mogą dowiedzieć się, jak sprawnie wejść na rynek pracy, a nauczyciele - faktycznie poprawić sytuację swoich podopiecznych. Absolwenci będący w posiadaniu praktycznej wiedzy, dużo łatwiej wykorzystają możliwości, jakie daje im na rynku pracy wykształcenie techniczne, bądź zawodowe, już na samym początku swej kariery. Dzięki programowi mogą bowiem nie tylko dowiedzieć się, jak pisać listy motywacyjne czy zachowywać się na rozmowie kwalifikacyjnej, ale także jak założyć własną firmę, czy zdobyć inwestorów na jej rozwój.

Dzięki programowi "Start do kariery", codzienne zaangażowanie zainteresowanych może zostać wykorzystane bez dodatkowych kosztów czy nakładu czasu, dla dobra uczniów oraz samych prowadzących. Już w tym momencie, pod adresem www.startdokariery.pl warto zapisać się do newsletter’a, aby być na bieżąco z informacjami o programie. Jest to możliwość szczególnie interesująca dla nauczycieli, którzy mogą śledzić rozwój inicjatywy
oraz chcą mieć szybki dostęp do materiałów dydaktycznych, jak również zgłosić swoją szkołę do szerzej zakrojonej partycypacji w programie „Start do Kariery”.

Więcej informacji udziela biuro prasowe Gumtree:
Kuba Jugo, tel. 511 943 762, kuba.jugo@cluepr.pl