aktualności

08.09.2015Chodzisz do szkoły a już teraz interesujesz się biznesem i tematami ekonomicznymi? EUD to miejsce dla Ciebie
Ruszają zapisy na zajęcia nowej edycji Ekonomicznego Uniwersytetu Dziecięcego. Rekrutacja będzie prowadzona w siedmiu miastach: w Warszawie, Białymstoku, Poznaniu, Szczecinie, Wrocławiu, Katowicach a także – po raz pierwszy – w Gdańsku/Sopocie. Adresatami przedsięwzięcia są uczennice i uczniowie klas piątych i szóstych szkoły podstawowej. Partnerem Strategicznym projektu jest Narodowy Bank Polski, a patronat honorowy nad przedsięwzięciem sprawuje Minister Edukacji Narodowej.

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy to ogólnopolski program edukacji ekonomicznej, który ma na celu promowanie przedsiębiorczości wśród młodych ludzi oraz zachęcanie ich do bliższego zainteresowania się zagadnieniami gospodarczymi. Pomysłodawcą i organizatorem projektu jest Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych.

„Znaczenie wiedzy finansowej we współczesnym świecie zwiększa się, dysponowanie nią urasta do rangi podstawowej kompetencji, dlatego konieczna jest edukacja ekonomiczna od najmłodszych lat. Równie ważne jest kształtowanie przedsiębiorczych postaw, a także umiejętności pracy w grupie
i rozwiązywania sytuacji problemowych. Są to zadania edukacyjne, których realizację powinniśmy rozpoczynać już wśród uczniów szkół podstawowych i kontynuować wśród gimnazjalistów. Wraz z naszymi Partnerami, dzięki wsparciu Narodowego Banku Polskiego, działamy w tym zakresie już od siedmiu lat” – informuje Marcin Dąbrowski dyrektor zarządzający Fundacji Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych.

Zajęcia w ramach EUD są prowadzone na siedmiu uczelniach: w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, na Uniwersytetach Ekonomicznych w Katowicach, Poznaniu i Wrocławiu, na Uniwersytecie w Białymstoku i Szczecinie oraz Uniwersytecie Gdańskim. Semestr zajęć składa się
z sześciu spotkań, z których każde trwa dwie godziny lekcyjne. Spotkania EUD mają charakter interaktywny i realizowane są w formule edutainment (nauka poprzez zabawę). Dzielą się na część teoretyczną, czyli wykłady prowadzone przez nauczycieli akademickich, oraz część praktyczną – warsztaty, podczas których każdy uczestnik ma szansę wcielić się w rolę kierownika projektu, negocjatora czy inwestora giełdowego. W nadchodzącej edycji młodzi studenci będzie mogli dowiedzieć się, między innymi: czym jest marketing, jak poznać jego strategie, do czego potrzebni są ekonomiści, jaka jest rola banków w gospodarce, a także czy warto przystąpić do strefy euro. Zajęcia prowadzone są przez nauczycieli akademickich oraz ekspertów współpracujących z Fundacją.

Każdy student otrzymuje indeks, w którym zbiera stemple, potwierdzające obecność na zajęciach. Semestr zajęć kończy się testem wiedzy i wręczeniem wartościowej nagrody najlepszym studentom z danego ośrodka. Zaliczenie semestru zajęć uzyskuje student, który weźmie udział w co najmniej
czterech zajęciach EUD.

EUD posiada także ofertę skierowaną do rodziców i opiekunów. Jest to cykl zajęć poświęconych zagadnieniom związanym z wychowaniem, kształtowaniem kompetencji społecznych i postaw przedsiębiorczych dzieci oraz świadomym korzystaniem z mediów masowych.

EUD działa od 2008 roku. Indeks EUD co roku otrzymuje ponad 1 600 uczniów z całego kraju, a grono absolwentów i uczestników EUD liczy już prawie 10 000 uczniów! W nadchodzącej edycji rozdanych zostanie ponad 700 indeksów. Nabór na zajęcia będzie prowadzony do 18 września br. Uczestnictwo w zajęciach EUD jest nieodpłatne.

Formularz zapisów oraz szczegółowe informacje na temat programu zajęć dla każdego z ośrodków EUD, harmonogramu i miejsca spotkań dostępne są na stronie: www.uniwersytet-dzieciecy.pl.